Soda Kaustyczna granulki 1kg Stanlab

WODOROTLENEK SODU granulki (soda kaustyczna) Stanlab 1 kg

Sodium hydroxide caustic soda. Silny środek żrący ogólnego stosowania w domu i przemyśle. Jako środek odtłuszczający, dezynfekujący, rozpuszczający.

Więcej szczegułów

Nowy produkt

15,00 zł

15,00 zł per szt.

- +

Dodaj do porównania

 
Opis

Nazwa substancji : SODA KAUSTYCZNA/Wodorotlenek sodu
Wzór chemiczny : NaOH
Oznakowanie WE : 215-185-5

Masa netto: 1000g

Gatunek: Czysty, min. 98,5%

Zastosowanie:

Silny środek żrący ogólnego stosowania w domu i przemyśle.

Jako środek odtłuszczający, dezynfekujący, rozpuszczający.

Może być stosowany do udrażniania rur, zlewów, czyszczenia.

Standardowe proporcje to 125 g sody kaustycznej i 5 litrów zimnej wody.

Pamiętaj, nigdy nie wlewaj wody do sody kaustycznej. Zawsze dodawaj sodę do wody.

Niewskazane jest czyszczenie sodą kaustyczną przedmiotów aluminiowych ani powierzchni lakierowanych i poliuretanowych.

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO:

H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 – działa drażniąco na skórę

H319 – działa drażniąco na oczy

H290 – może powodować korozję metali

P260 – nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P280 – stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.

W razie wypadku lub jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś się do lekarza i pokaż mu opakowanie produktu.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym, zacienionym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Waga netto: 1 kg

Producent: Stanlab

Napisz opinię

Soda Kaustyczna granulki 1kg Stanlab

WODOROTLENEK SODU granulki (soda kaustyczna) Stanlab 1 kg

Sodium hydroxide caustic soda. Silny środek żrący ogólnego stosowania w domu i przemyśle. Jako środek odtłuszczający, dezynfekujący, rozpuszczający.

Napisz opinię

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Porównanie 0