Siarczan miedzi 1kg Biomus

Używany do produkcji pigmentów i jako materiał wyjściowy do wytwarzania innych związków miedzi. Jako dodatek do pasz zapobiegający niedoborowi miedzi u zwierząt. Stosowany do konserwacji drewna i skór zwierzęcych. Do sporządzania kąpieli galwanicznych (miedziowanie) i wiele innych.

Więcej szczegułów

Nowy produkt

16,57 zł

16,57 zł za szt.
Uwaga : Ostatnie sztuki!

- +

Dodaj do porównania

 
Opis

Siarczan Miedzi 

Używany do produkcji pigmentów i jako materiał wyjściowy do wytwarzania innych związków miedzi. Jako dodatek do pasz zapobiegający niedoborowi miedzi u zwierząt. Stosowany do konserwacji drewna i skór zwierzęcych. Do sporządzania kąpieli galwanicznych (miedziowanie) i wiele innych.

Siarczan miedzi to związek chemiczny o niebieskim zabarwieniu, który jest produkowany na bazie granul miedzi. Wytwarzany jest z wyczerpanego roztworu z elektrolitycznej rafinacji miedzi. CuSO4 * 5H2O to rozpuszczalne w wodzie jasno niebieskie lub cyan higroskopijne kryształy.
Siarczan miedzi jest używany do miedzi , rud cynku i ołowiu w konetracji, flotacji rud złota, do produkcji przetwórstwa rolnego, produkcji nawozów, środków ochrony roślin i higienie zwierząt itp chemicznych zastosowań.
Siarczan miedzi jest przeznaczony do średnio toksycznych środków owadobójczych, ochrony przed ogniem i wybuchami również. Ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

Właściwości:Postać: ciało stałe
Barwa: niebieska
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: około 4 (50 g/l H2O, 20 °C)
Temperatura topnienia: 110 °C
Temperatura wrzenia: 150 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Szybkość parowania: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość względna: 2,284 g/cm3 (25 °C)
Rozpuszczalność:
– w wodzie: 423 g/l (20 °C)
– w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalna w glicerynie, słabo rozpuszczalna w alkoholach
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
Właściwości utleniające: nie dotyczy

ZASTOSOWANIE:

 • jako fungicyd
 • farbowanie i drukowanie
 • konserwacja drewna
 • farbowanie żelaza
 • wykrywanie wody w alkoholu (bezwodny reaguje z wodą i zabarwia roztwór na niebiesko)
 • jest głównym składnikiem zarówno kwaśnych kąpieli do elektrolitycznego miedziowania, jak i kąpieli przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania anod miedzianych
 • jest bardzo często używany przez chemików – amatorów do "hodowli" kryształów

  Siarczan miedzi posiada szerokie zastosowanie w dezynfekcji jako środek grzybobójczy

 • Likwidacja grzybów na trawniku: opryskać roztworem 7 gramów na 1litr wody.
 • Ekologiczna uprawa drzew owocowych: na choroby grzybowe drzew owocowych stosować oprysk roztworu: 1litr wody, 5 gramów siarczanu miedzi , 3 łyżki mydła potasowego (może być również z dodatkiem piołunu), 3 łyżki denaturatu.
 • Likwidacja zagrzybienia pomieszczeń: 3% roztwór - do zwalczania zagrzybienia pomieszczeń
 • Odkażanie gnojówki: stosuje się 2.5% roztwór w kombinacji z kwasem siarkowym w ilości 5-10 litrów obu składników na 1m2.
 • Odkażanie w zakładach miesnych: 1% roztwór-do odkażania- w zakładach mięsnych- ścian i podłóg oraz kanałów powietrzno-chłodniczych
 • Korekcja racic: Bardzo pomocne w profilaktyce schorzeń racic są kąpiele w płynie odkażającym i utwardzającym róg racic. Do tego celu używa się 10% wodnego roztworu siarczanu miedzi lub 5% formaliny. Płyn przygotowuje się w specjalnych basenach o łagodnym spadzie i brzegach. Ich głębokość musi być taka, aby przechodząc przez kąpiel, krowa zanurzyła racicę i szparę międzyracicową.

Opakowanie: 1 kg

Napisz opinię

Siarczan miedzi 1kg Biomus

Używany do produkcji pigmentów i jako materiał wyjściowy do wytwarzania innych związków miedzi. Jako dodatek do pasz zapobiegający niedoborowi miedzi u zwierząt. Stosowany do konserwacji drewna i skór zwierzęcych. Do sporządzania kąpieli galwanicznych (miedziowanie) i wiele innych.

Napisz opinię

 


Siarczan Miedzi Techniczny - przykłady zastosowań:

Siarczan miedzi może być wykorzystywany między innymi w rolnictwie jako środek grzybobójczy dla drzew owocowych, krzewów jagodowych, warzyw i roślij miejskich; jako dodatek do nawozów; do przygotowania mieszanin Bordeaux oraz Burgundzkich. Wieloletnie doświadczenie z siarczanem miedzi w rolnictwie wykazało brak jego negatywnego wpływu na uprawy. Siarczan miedzi może być stosowany do obróbki do przechowywania ziarna i roślin, zaprawa w leczeniu chorób nasion oraz do kontroli stanu grzybów itp. Stosowany jest również jako środek antygnilny do zanurzania odzieży, konserwowania materiałów drewnianych itp.

Do dezynfekcji


Posiada szerokie zastosowanie w dezynfekcji, jako środek odwaniający i grzybobójczy. 
Odkażanie gnojówki – stosuje się 2.5 % roztwór w kombinacji z kwasem siarkowym w ilości 5-10 litrów obu składników na 1m3. 
1 % roztwór - do odkażania w zakładach mięsnych ścian i podłóg oraz kanałów powietrzno-chłodniczych, 3% roztwór - do zwalczania zagrzybienia pomieszczeń.

Rolnictwo

 • Przygotowanie mieszanin Bordeaux i Burgundii do stosowania jako środki grzybobójcze
 • Wytwarzanie innych fungicydów miedziowych, takich jak pył miedzi, wapno, trójzasadowy siarczan miedzi, węglan miedzi i tlenku miedziawego
 • Produkcja środków owadobójczych, takich jak miedź
 • Zwalczanie chorób grzybowych
 • Korekta niedoboru miedzi w glebach
 • Środek ślimakobójczy, zwłaszcza wykluwających się z motylicy wątrobowej

Zdrowia Publicznego i Medycyny

 • Niszczenie zakwitów glonów w zbiornikach i basenach
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się grzybicy stóp w ciepłym klimacie, przez włączenie go w skład materiałów używanych do produkcji podłóg w basenach
 • Kontrola motylic przez środki mięczakobójcze w krajach tropikalnych
 • Profilaktyka malarii, w przygotowaniu Paris zieleni do stosowania przeciw larwom komarów
 • Środek antyseptyczny i bakteriobójczy przed infekcjami grzybowymi
 • Katalizator lub surowiec do wytwarzania katalizatorów miedziowych stosowanych w wytwarzaniu produktów farmaceutycznych

Przemysł

 • Kleje
 • Konserwant w kazeinie i innych klejach
 • Dodatek do książkek, wiąże pasty i kleje, do celów owadobójczych
 • Dodatek do klejów zwierzęcych i silikatowych, aby nadać odporność na wodę

Budownictwo

 • Konserwant drzewny oraz składnik innych środków do konserwacji drewna, na przykład na bazie oleju i wody, miedzi, naftenianów opartych na miedi / chromie / arsenie, zapobiegania kornikom i gniciu drewna
 • Składnik tynku do zapobiegania infekcjom grzybów, np. aby zapobiec rozprzestrzenianiu się suchej zgnilizny
 • Składnik betonu, takich jak środki barwiące i jako środek antyseptyczny, np do stosowania w basenach
 • Do zmieniania włąściwości betonowych
 • Ochrona przed porostami, pleśnią i innymi naroślami na pokryciach dachowych z cementu azbestowego i innych materiałach budowlanych
 • Kontrola wzrostu korzeni drzew w kanałach

Chemiczne

 • Wytwarzanie katalizatorów do stosowania w wielu dziedzinach przemysłu
 • Oczyszczanie gazów, np usuwanie chlorowodoru i siarkowodoru
 • Promotor opadów oczyszczania w roztworach siarczanu cynku
 • Opady alkaloidów jak sole podwójne z surowych ekstraktów
 • Źródło innych związków miedzi, takich jak krzemianu miedzi / arseninu węglanu / aceto-Arsenin / żywiczanem / stearynian / winian / oleinian Naftenian / chromianu / chloran / alginian / fluorek / wodorotlenek, tlenek miedzi / chlorku / cyjanowodór i związków miedziowy

Przemysł Dekoracyjny

 • Zabarwienie szkła
 • Kolorystyka cementu i gipsu
 • Kolorystyka ceramicznych wyrobów
 • Zmiana kolorów, na przykład metalu ,zaciemnienie cynku, aluminium

Barwniki

 • Reagent do wytwarzania półproduktów barwników
 • Katalizator lub surowiec do wytwarzania katalizatorów miedziowych, na przykład preparat fenoli ze związków diazowych, przygotowanie barwników ftalocyjaninowych

Skóra i zaprawy w farbowaniu

 • Odczynnik w procesach garbowania

Metal i elektryka

 • Elektrolit w rafinacji miedzi
 • Elektrolityczne wytwarzanie związków miedzi, np tlenek miedzi
 • Składnik elektrod i elektrolity w bateriach
 • Elektrolit w przypadku wytwarzania proszku miedzi
 • Elektrolit w poszyciu z aluminium i anodowaniu
 • Wytrawianie drutu miedzianego, ochrona przed emaliowaniem
 • Zapewnia odpowiednią powierzchnię do znakowania z żelaza i stali

Górnictwo

 • Odczynnik do flotacji w koncentracji rud, np ołowiu, cynku, złota i blendy

Malowanie

 • Surowiec do wytwarzania miedzi, naftenianu miedzi i innych związków do stosowania w farbach przeciwporostowych
 • Przygotowanie niektórych osuszaczy farb i lakierów, np oleinianu miedzi, stearynianu miedzi
 • Wytwarzanie niektórych pigmentów, np chromianu miedzi, żelazocyjanku miedzi, ftalocyjaninu miedzi

Druk

 • Środek trawienia w procesie grawerowania
 • Elektrolit do wytwarzania elektrotypu
 • Składnik farb drukarskich

Kauczuk syntetyczny

 • Przygotowanie katalizatorów stosowanych w krakingu niektóych produktów gazowych i płynnych z ropy naftowej  oraz ropopochodnych
 • Ułamki
 • Przygotowanie chlorku miedzi, stosowanego przy oczyszczaniu butadienu i oddzielaniu pochodnych acetylenu
 • Wytwarzanie katalizatorów stosowanych w chlorowaniu lateksu
 • Oczyszczanie olejów ropy naftowej

Tekstylia

 • Przygotowanie związków miedzi do rot-proofingu płótna i innych tkanin
 • Rot-proofing worków z piaskiem
 • Bejca, zwłaszcza w druku perkalu
 • Proces miedziowy do wytwarzania sztucznego jedwabiu
 • "Po miedziowanie", aby zwiększyć trwałość barwników
 • Katalizator do wytwarzania eterów celulozy i acetylacji celulozy

Różne

 • Poprawa jakości palenia koksu
 • Laboratorium - prace analityczne
 • Składnik znakowania tuszu do prania
 • Farbowanie włosów
 • Składnik farb do włosów
 • Przygotowanie chlorofilu jako materiału do kolorowania dla produktów żywnościowych
 • Nadaje kolor zielony fajerwerkom
 • Aktywator do wytwarzania aktywnych węgli
 • Środek konserwujący do pulpy drzewnej
 • Ochrona sieci rybackich i włoków
 • Uzyskiwanie niebiesko-czarnego wykończenia na stali
 • Składnik roztworu stosowanego dla zachowania okazów roślin w ich naturalnym kolorze
 • Impregnacja w papierach do pakowania owoców w celu zapobiegania gniciu

Inne zastosowania

 • Obróbka nasion
 • Sterylizator gleby, na przykład Cheshunt - związek (mieszanina siarczanu miedzi z węglanem amonu) w celu zapobieżenia chorobom pomidorów, etc.
 • Kontrola i zapobieganie chorobom racic u owiec i bydła
 • Środek dezynfekujący do zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób u cieląt
 • Kontrola zanokcicy w stawach hodowlanych
 • Składnik pokarmowy roślin na polach ryżowych
 • Środek konserwujący do słupków drewnianych, drewnianych budynków, itp
 • Środek konserwujący do drewnianych skrzynek, koszów do owoców i innych pojemników
 • Składnik środków odstraszających szkodniki, np do stosowania na korze drzew przed królikami
 • Stymulatorem wydajności na plantacjach gumy lateksowej
 • Ochrona przed wzrostem glonów na doniczkach

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Porównanie 0